ANGYALI ÚTMUTATÁSOK BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOG
Adatkezelési tájékoztató
.
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha azt írásban kéri ezoterikustanacsok@gmail.com

A személyes adatok törlését ezen az emailcímen lehet kérni ezoterikustanacsok@gmail.com


1. Az adatkezelési tájékoztató célja

B.Nagy Magdolna E.V. a www.ezoterikustanacsok.hu tulajdonosa (1181 Budapest XVIII. Csontváry Kosztka Tivadar utca 48. 2/12, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak (domain) adatkezelését szabályozza:
bnagymagdolna.hu
ezoterikustanacsok.shp.hu
ezoterikustanacsok.hu
ezoterikustanacsok.com
ezoterikusmegoldasok.hu


B.Nagy Magdolna E.V. / www.ezoterikustanacsok.hu adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://ezoterikustanacsok.shp.hu/hpc/web.php?a=ezoterikustanacsok&o=adatvedelem címen.
B.Nagy Magdolna E.V. / www.ezoterikustanacsok.hu fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen
az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
B.Nagy Magdolna E.V. / www.ezoterikustanacsok.hu elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. B.Nagy Magdolna E.V. / www.ezoterikustanacsok.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
B.Nagy Magdolna E.V. / www.ezoterikustanacsok.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné B.Nagy Magdolna E.V. / www.ezoterikustanacsok.hu az ezoterikustanacsok@gmail.com elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Telephely címe / Posta cím:
B Nagy Magdolna
1181 Budapest XVIII.
Csontváry Kosztka Tivadar utca 48. 2 /12


Telefonszám:
06-30-573-9197

Adószám:
46480655-1-43

Folyószámlaszám:
B.Nagy Magdolna EV.
K&H Bank
10400188-50526971-71901003Adatkezelés nyilvántartási száma:
hirlevélküldéshez
NAIH-59025/2016.


Adatkezelés nyilvántartási száma:
üzemeltetéshez
NAIH-59026/2016
3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok köre

Regisztráció, vásárlás során elkért személyes adatok:
Név, Lánykori név, Cégnév, Számlázási cím, Postázási cím, E-mail, Telefonszám


3.2 Technikai adatok

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
ellen.
A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata
Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.ezoterikustanacsok.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A www.ezoterikustanacsok.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.ezoterikustanacsok.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Regisztráció, vásárlás során elkért személyes adatok:
Név, Lánykori név, Cégnév, Számlázási cím, Postázási cím, E-mail, Telefonszám

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Regisztráció, vásárlás során elkért személyes adatok:
Név, Lánykori név, Cégnév, Számlázási cím, Postázási cím, E-mail, Telefonszám

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha azt írásban kéri ezoterikustanacsok@gmail.com

A személyes adatok törlését ezen az emailcímen lehet kérni ezoterikustanacsok@gmail.com

Hírlevél feliratkozásnál / vásárlásesetén Személyes adatainak közlésével és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával a feliratkozó, továbbiakban a "feliratkozó" "felhasználó" hozzájárul ahhoz (ezen hozzájárulás visszavonásáig), hogy információkkal támogassuk és bővítsük a felhasználóval fennálló üzleti kapcsolatunkat, személyes adatait direktmarketing célokra felhasználjuk (pl. hogy termékekről, szolgáltatásokról vagy a társaságunkról információkat küldjünk Önnek), valamint hogy lehetővé tegyük részvételét nyereményjátékokban.

A Szolgáltatónak nem áll szándékában kiskorúak (18 éven alattiak) személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Az adatok megadásakor a Szolgáltató felhívja a kiskorúak figyelmét, hogy ne bocsássák rendelkezésünkre a személyes adataikat. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérjük a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztasson minket a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését.

A Szolgáltató nem értékesíti a feliratkozók, felhasználók adatait harmadik személyeknek. Személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek megvalósításához szükséges időtartamig használjuk fel. Ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a felhasználó, feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül kizárólag olyan társaságoknak továbbítja, amelyek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok megvalósításához szükséges mértékben igénybe vehetők, amelyek vállalják a szerződéses kötelezettségeink betartását a feliratkozó, felhasználó felé, és amelyek magukra nézve elfogadják az adatvédelmi politikánkat. A vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltató a fenti körbe nem tartozó társaságoknak csak a feliratkozó, felhasználó előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adja át személyes adatait.

A feliratkozó, felhasználó bármikor a Szolgáltató-hoz fordulhat, amennyiben az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja a Szolgáltató és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését. Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk szavatolni.4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.


5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja


A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat


5.1Általános adatkezelési irányelvek

az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a B.Nagy Magdolna E.V. / www.ezoterikustanacsok.hu részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi válalkozások-ról (Hpt.).6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az www.ezoterikustanacsok.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az www.ezoterikustanacsok.hu fér hozzá.7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: B.Nagy Magdolna EV.
1181 Budapest XVIII.
Csontváry Kosztka Tivadar utca 48. 2 /12
Adószám: 46480655-1-43


Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

KÜLSŐ CÉGEKNEK ÁTADOTT ADATOK:

www.shp.hu
Név: Gáspár György EV.
3508 Miskolc, Almáskert út 25..
E-mail cím: shp@shp.hu
Telefonszám: 30/592-11-46

Külső online számlázó:
www.szamlazz.hu
Cég neve: KBOSS.hu Kft.
Adószáma: 13421739-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Email: info(kukac)szamlazz(pont)hu
Telefonszámunk +3630 35 44 789
Átadott adatok a számlázáshoz: Név, Cég név, Cím (ország, település, utca, házszám, emelet), email cím, adószám, bankszámla szám, fizetendő összeg
Az adattovábbítás célja: számla kiállítása, adatelemzés, adatbázis kezelése.


Külső csomagküldő: Magyar Posta
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név és cím, csomagfelvételi név és cím, utánvét összege.
Az adattovábbítás célja: postai küldemények kézbesítése

Könyvelés
Kellner Györgyné 2091 Etyek Alcsúti út 20.

NAV részére a számlákon szereplő adatok.

Google Analitics
a honlap, webshop, blog látogatottsági adatait a Google Analitics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: http://google.hu/policies/privacy/ads

Az oldalon elhelyezett Facebook gombra kattintva az ezoterikustanacsok és B.Nagy Magdolna Facebook oldalára jut, ahol az adatkezelésre a Facebook szabályai az irányadóak. https://www.facebook.com/business/gdpr

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
8.1 Tájékoztatáshoz való jog - B.Nagy Magdolna E.V. /www.ezotetrikustanacsok.hu megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.


8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a B.Nagy Magdolna E.V. / www.ezoterikutanacsok.hu által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Minta Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
* személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
* az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
* az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
* a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
* a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
* az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
* az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
* az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
* az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa


8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


8.10 Bírósághoz fordulás joga

8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
B.Nagy Magdolna E.V. www.ezoterikustanacsok.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelési tájékoztató hatályos 2018. V.17-tólÁltalános szerződési feltételek

Jogi nyilatkozat

GDPR Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

IMPRESSZUM: Tárhely szolgáltató adatai

SZALON ETIKETT


Fogyasztói tájékoztató

Vásárlási feltételek - Mandalák

Elállási nyilatkozat minta

ANGYALI ÚTMUTATÁSOK BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOG