BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOG ANGYALI ÚTMUTATÁSOKJogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat.

A www.bnagymagdolna.hu, www.ezoterikustanacsok.hu, www.ezoterikustanacsok.com, www.ezoterikusmegoldasok.hu, továbbiakban honlap megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalunkat!


Információk

B.Nagy Magdolna (a továbbiakban Tulajdonos) és az Shp.hu (a továbbiakban üzemeltető) minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a tulajdonos sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A tulajdonos nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.bnagymagdolna.hu (továbbiakban Honlap) bármelyik olyan felhasználója, aki a Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat nekünk, elfogadja, hogy a tulajdonosnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a tulajdonos az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.


Szerzői jog 

A www.bnagymagdolna.hu honlap, az azokon található szerzői jogi védelem alá eső minden képi, hang és szöveges tartalma alkotó eleme, illetve a megadott tevékenységek, szolgáltatások és ezek fajtái valamint jellege, formája és módja, valamint azok elrendezése és tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve csak kizárólag a tulajdonos kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a tulajdonos fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A tulajdonos minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Ha a jogkövetés nem valósul meg, vagyis (akár a tulajdonos személyéhez fűződő, akár a szerzői jogi, tulajdon jogi vagy vagyoni jogi tekintetében is), a jogosult érvényesítheti a polgári jogi [Szjt. 94. §], valamint a büntetőjogi jogkövetkezményeket [Btk. 329-329/C. §§-ok .] i

Ha másolási szándékod van, kérlek jelezd e-mailben, és mi a felhasználni kívánt tartalomnak megfelelő jogdíj megfizetése mellett írásbeli hozzájárulásunkat adhatjuk Neked. Egyéb esetekben az ide vonatkozó súlyos jogi lépéseket kell megtennünk.Tartalom felhasználása:

Szellemi tulajdon

A Honlap B.Nagy Magdolna tulajdona. A Honlap, értve ez alatt szöveget, tartalmat, software-t, videót, hangot, grafikát, fényképeket, illusztrációt, műalkotást, neveket, logókat, védjegyeket, szolgáltatásokat és egyéb anyagot (“Tartalom”), szerzői jogi, márkavédelmi és/vagy egyéb tulajdoni jogi jogszabályok védelmét élvezi. A Tartalom magában foglalja mind a Tulajdonos saját tulajdonban lévő vagy ellenőrzött, mind pedig a Harmadik Fél saját tulajdonú vagy ellenőrzött, de a Tulajdonosnak átadott/ engedélyezett tartalmat. Minden egyes egyéni cikk, riport vagy egyéb elemek, melyek a Honlap tartalmát képezik, szerzői jogvédelem alatt állhatnak. A Honlap által tartalmazott minden alkalmazható szerzői jogi jogszabályra és minden további szerzői jogi figyelmeztetésre vagy korlátozásra figyelemmel kell lenni. Amennyiben a Honlap meglátogatása csak a cél, a Honlapon szereplő anyagok másolása, adaptálása ebben az esetben sem engedélyezett, csak a Tulajdonos írásos hozzájárulásával.

Nem használhatja a Tulajdonos védjegyét, termékneveit a Tulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása nélkül, és elismeri, hogy semmilyen tulajdonjoggal nem rendelkezik a nevek, márkák, termékek tekintetében.

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a Tulajdonost, ha bármilyen engedélyezetlen használatot vagy hozzáférést észlel a Honlapon vagy annak tartalmában, bármilyen szerzői jog, védjegy vagy más szerződésben foglalt, a felek törvényes jogait megszegi. A Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után.


Engedélyek és letöltési jogok

A feltételek és kikötések értelmében Ön korlátozott joggal rendelkezik a Honlap használatát illetően. Nem áll jogában másolni, reprodukálni, újraszerkeszteni, megmásítani, terjeszteni, kiadni, megjeleníteni, előadni, módosítani, származtatott munka elkészítésére felhasználni, továbbadni, vagy bármely módon hasznosítani a Honlapról szerzett információkat.

A letöltést a tulajdonos a következő esetekben engedélyezi:
* a letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett
** a letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetők igénybe
*** A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes védjegy jogi törvényt, és e jogi törvények által korlátozva lesz.
**** Nem kell engedély az idézéshez. Idézés esetén kérjük a forrást minden esetben linkelhető formában megjeleníteni, link elhelyezésével, amely az adott idézett oldalra mutat. Az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak.
***** Tilos a portál tartalmát nyílt, vagy akár zárt adatbázisba lementeni.
Ez alól kivétel a megvásárolt tudásanyagok írott, vagy képi formátumú mentése, mely kizárólag személyes használatra engedélyezett.

Továbbá, nem kínálhatja fel eladásra vagy kereskedelmi célra a Honlap és annak bármely anyagát. A Honlap semmilyen részét nem teheti más honlapon elérhetővé sem hiperlink formájában, sem másképp. A Honlap és annak információiból semmilyen adatbázis nem építhető fel és nem tárolhatja az oldalt (sem részben, sem egészben) olyan adatbázisokban, melyekhez csak Önnek vagy Harmadik félnek van hozzáférése, illetve nem oszthatja szét azokat az adatbázisokat, melyek a Honlap egészét vagy annak részeit tartalmazzák.

Amennyiben információt szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt a tulajdonostól a Honlap tartalmának használatára vagy a honlapját ehhez a Honlaphoz szeretné csatolni, a következő címre írjon:
ezoterikustanacsok@gmail.comSzolgáltatásokkal kapcsolatos információk és panaszkezelési feltételek:

B.Nagy Magdolna – Pénz, Párkapcsolat, Mandalák, Kristályenergiák, Angyali energiák használata és minden más online kurzushoz, CD-hez, hangfelvételhez, videóhoz, e-bookhoz, és minden más privát konzultációhoz, tanfolyamhoz és információhoz tartozó nyilatkozata.

Gyógyító és egészségügyi tevékenységet nem végzek.
Törvényesen ma Magyarországon csak orvos gyógyíthat.
Tevékenységem, semmilyen formában nem minősül egészségügyi tevékenységnek.

Tartsd szem előtt, hogy minden, ami elhangzik egy hangfelvételen, videóban, on-line tanfolyamon, vagy személyes tanfolyamon, on-line vagy személyes konzultáción, kezelésen, azok javaslatok. A lépések megtételéhez Neked kell meghoznod a saját döntésed, ami a Te felelősséged! Minden, ami elhangzik egy konzultáción, kezelésen, soha nem helyettesíti, vagy írja felül az esetleges orvosi diagnózist, kezelést.


A tanfolyamokon, e-bookokból, hangfelvételekből, videókból, CD-ből, privát konzultációkon megszerzett elméleti és gyakorlati tudás nem alkalmazható orvosi terápiás, gyógyító illetve pszichoterápiás kezelésre, és egyéb egészségügyi szolgáltatásnak minősülő tevékenység végzésére.
Ha a tanfolyamot elvégzett személyhez, az általam készített bármilyen információs anyagot használóhoz forduló kliens, bármilyen mentális, egészségügyi problémával küzd, vagy ennek gyanúja áll fenn, köteles a segítségért jelentkezőt a megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberhez irányítani.

Az oldalon, kurzuson, és a felvételeken közölt információkat, csupán információs forrásként nyújtom, és nem diagnózis és kezelési céllal. Nem helyettesíti a szakember diagnózisát és kezelését.
Arra kérlek, hogy konzultálj az orvosoddal, mielőtt bármilyen terápiás döntést hozol, vagy kérj útmutatást, egy speciális szakembertől, a konkrét egészségügyi problémádhoz.

.
B.Nagy Magdolna - kifejezetten elutasít minden felelősséget, és nem terheli semmilyen kötelezettség, semmilyen kár, veszteség, sérülés miatt, amiatt, hogy támaszkodsz bármilyen információra ami az oldalon illetve a hozzá tartozó youtube csatornán, facebook csatornákon illetve bármilyen más oldalon, újságban B.Nagy Magdolna által publikált írott vagy bármilyen hanganyag, videós, Tv-s anyagban megjelenik.

A honlapon szereplő és megrendelhető szolgáltatások és árak kapcsán a szolgáltatás igénybe vételekor köteles a vásárló vagy az igénybe vevő vendég jelezni részünkre, ha valamivel nem ért egyet, vagy nem tetszik neki, ekkor természetesen mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy elégedetten távozzon. Amennyiben ez a reklamáció jelzés felénk ekkor nem történik meg, úgy utólag semmilyen módon nem áll módunkban reklamációt vagy követelést teljesíteni, vagy pénzvisszafizetést helybenhagyni.

Éppen ezért a megrendelés előtt kérjük: Körültekintően érdeklődj a szolgáltatás pontos mibenlétéről és részleteiről, amennyiben számodra a honlapon szereplő információk nem elég részletesek, vagy az ajánlat kérés kapcsán a küldött tájékoztató nem elégséges, mivel sajnos egyéb, a vásároló által később történő félreolvasások, félreértések, félremagyarázások kapcsán létrejött visszás helyzetek, vis major és/vagy egyéb kérdéses esetekben utólag reklamációt, vagy követelést sem áll módunk fogadni vagy teljesíteni sem.

A fogyasztóvédelmi eljárásnak megfelelően a hozzánk beérkezett panaszokra 30 napon belül kell érdemben választ adnunk írásban.

Amennyiben a válaszban foglaltak a panaszos számára nem megfelelőek, akkor a következő fórumokon tudja ezt jelezni:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Budapest Főváros XVIII. kerületi Önkormányzatának Jegyzője
valamint a

Budapesti Békéltető Testület
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Természetesen minden esetben célunk, hogy minden alkalommal maximálisan elégedett légy velünk, de tisztában vagyunk azzal is, hogy mindenkinek nem felelhetünk meg, ahogy más sem. Ettől függetlenül minden esetben, akár konkurenciától, akár egyéb esetben ha a jogtalanul, igazság alap nélkül, valamint szándékos károkozás vagy rosszindulatból rossz hírünk keltése vagy rágalmazási kísérlet jut a tudomásunkra, úgy minden esetben megtesszük a szükséges jogi lépéseket. 

Amennyiben Ajándék utalványt vásároltál, akkor az pénzre vissza nem váltható, de másra átruházható. Felhasználása minden esetben a honlapon szereplő kondíciók szerint érvényes, a 3 hónapos érvényesség után lejár és érvényét veszti, amennyiben 3 hónapon belül nem jelentkezett az ajándékozott időpont egyeztetésre írásban.

Az itt szereplő adatok, szövegek, képek, anyagok, árak, információk és szolgáltatások adatainak változtatási jogát fenntartom.

Kérjük a fentiek betartásával rendeld meg szolgáltatásunkat, vagy ha a fentiekkel nem értesz egyet, akkor kérlek zárd be a honlapot. Köszönjük!

B.Nagy MagdolnaÁltalános szerződési feltételek

Jogi nyilatkozat

GDPR Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

IMPRESSZUM: Tárhely szolgáltató adatai

SZALON ETIKETT


Fogyasztói tájékoztató

Vásárlási feltételek - Mandalák

Elállási nyilatkozat minta


BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOG ANGYALI ÚTMUTATÁSOK