BŐSÉGTEREMTÉS KLUB BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOGPATKÁNY

Patkány


A Patkány, szereti az anyagi biztonságot, s ezt elõbb vagy utóbb el is éri. Mindent meg akar szerezni, s könnyen csalódik, ha számításai nem válnak be.

Társasági emberek, szeretnek a középpontban lenni. Mindig fontos szerepet kívánnak játszani. Értelmesek, furfangosak, kedvesek és elbûvölõek. Hihetetlenül szívósak, törekvõk, kitartóan dolgoznak céljuk eléréséért.

Rettenetesen élvezik az életet, szeretnek magas színvonalon élni. Ismeretségi köre igen nagy, de barátja kevés van, mert rosszul választja ki õket.
Szereti, ha szépeket mondanak róla, hiú és érzékeny.

Elég pletykásak, nem tudnak titkot tartani, bár ezt mindig meg is bánják. Kitûnõ humorérzékük van, hûségesek, ragaszkodnak a kiválasztott személyekhez. Egészségük kitûnõ, könnyen, gyorsan gyógyulnak.

A Patkány-nõ érzéki, igazi kellemes othont tud teremteni imádottja számára. Ha birtokolnak valakit, nem szívesen válnak meg tõle, s ha ez megtörténik, csalódnak, s feladják álmaikat. Hajlamosak a meggondolatlan lépésekre, ezért jobb ha alaposan megnézik kit választanak maguknak.

A Patkány-férfi is vonzó, kedves, kitûnõ társasági ember. A nõk kedvelik õket, még akkor is, ha nem túl szépek, kedvességük, jókedélyük vonzóvá teszi õket.


A Patkány kapcsolatai:

Patkány - Patkány
Általában jól kijönnek egymással, bár rivalizálnak is. A szerelemben romantikus és gyengéd kapcsolat lehet közöttük. Ismerik egymás gyengéit ezért megértõek egymással. Kapcsolatukat egyetlen dolog ronthatja meg: ha nem õszinték egymással.
Patkány - Bivaly
A kapcsolat lassan jön létre, de idõvel megértõ partnerekké válhatnak. A Bivaly türelmes, megértõ társával. A labilis Patkánynak megbízható társa lehet, törekszik arra, hogy jó életet biztosítson a Patkány számára.

Patkány - Tigris
A kapcsolat nem a legideálisabb. Kivéve ha a Patkány felnéz a Tigrisre és hajlandó a másodrendû szerepet vállalni a kapcsolatban. Ezzel leveszi a Tigrist a lábáról és az is hajlandó lesz az engedményekre.
Patkány - Sárkány
Remekül kiegészítik egymást, jó partnerek. A Sárkány kisugárzása leveszi a Patkányt a lábáról. Együtt igen sokat érhetnek el az életben. A szerelemben mindketten szenvedélyesek, így kitûnõen megértik egymást.

Patkány - Kígyó
Nem a legjobb párkapcsolat, de azonos érdeklõdési területeken megérthetik egymást. A Kígyó szépsége imponál a Patkánynak, de egyben talány is neki, ösztönösen húzódozik tõle. Ha mégis szerelmi kapcsolatot létesítenek, a Patkány gyakran pórul jár, késve szerez tudomást a Kígyó hûtlenségérõl.

Patkány - Ló
Ez sem jó kapcsolat. A Patkány beképzeltnek, önzõnek tartja a Lovat, nem bízik meg benne. Általában rövid flörtre elég csak kölcsönös rokonszenvük, szerelem esetén, tragédia lesz a kapcsolatból. Míg a Patkány mélyen és feltétel nélkül szeret, a Ló új kapcsolat után nézeget.

Patkány - Kecske
Ritkán alakul ki tartós kapcsolat köztük. A Kecske nem teljesen õszinte, a Patkány számára nehezen átlátható, s ez elkeseríti õt. Elsõsorban a munka és az élethivatás területén érhetnek el együtt kitûnõ eredményeket..

Patkány - Majom
A majom mozgékonysága, ügyessége, értelmi képességei imponálnak a Patkánynak, soha nem unatkoznak együtt. Nevetnek, szórakoznak, jól kijönnek egymással. Azonban a Patkányt gyanakvóvá teszi, hogy a Majom nem nagyon õszinte. Kapcsolatuk akár tartós is lehet, ha a Majom nem bántja meg gyakran éles nyelvével a Patkányt.

Patkány - Kakas
Ideális kapcsolat alakulhat ki köztük, bár a Patkánynak gyakran csalódnia kell a Kakasban a szerelem területén is. A Patkány féltve õrzött pénzét sokszor áldozza a Kakas drága hobbijaira.

Patkány - Kutya
Mind a barátság, mind a szerelem területén jól érzik magukat együtt. Ritkán csalódnak egymásban. A Kutyát még a Patkány rossz tulajdonságai is szórakoztatják, nem botránkozik meg rajtuk.

Patkány - Disznó
Remekül kiegészíthetik egymást az élet bármely területén. Mindketten életmûvészek, élvezetekre születtek, nem unatkoznak a szerelemben sem. A Patkány olykor agresszív, a Disznó érzékenyebb, azonban a Patkány ritkán okoz komoly fájdalmat neki.

Patkány - Nyúl
Viszonyukat gyakran bizalmatlanság jellemzi. Az agresszív Patkány számára a higgadt Nyúl nem jelent izgalmas kalandot. Számára a zajos társasélet felesleges pénzkidobást jelent.


BIVALY (Ökör)

Bivaly


A Bivaly meglehetõsen gyakorlatias, s csak reális terveit próbálja megvalósítani. Tevékeny, szeretne maradandót alkotni. Ritkán ragadtatja el magát, nem esik túlzásokba. Kitartó, céljait tûzön-vízen át megvalósítja.

Nyugodt, kiegyensúlyozott, s erre törekszik az élet minden területén. Családszeretõ, s a nyugodt társat keresi, akitõl megköveteli a hûséget és az odaadást. Meglehetõsen merev, hagyománytisztelõ. Az új dolgokat gyanakodva fogadja, s kezdetben elutasítja.

Nagyon jó barát, megbízható és pontos. Ennek ellenére gyakran önzõ, vaskalapos és kissé unalmas. Aki kapcsolatba kerül vele, elsõsorban jó tulajdonságait veszi észre.

A Bivaly-nõ kifelé a legjobb feleség és anya, de mindig vágyakozik valami más után, például egy új kapcsolat után. Az unalom és egyhangúság beteggé teszi, de változtatni nemigen mer, s nem is mutatja ki kapcsolatában.

A Bivaly-férfi nagyvonalú, kényezteti társát, de nem tûri az ellentmondást. Féltékeny típus, s hiába mutatkozik keménynek, igen sérülékenyek. Fõleg a szerelemben.


A Bivaly kapcsolatai:

Bivaly - Bivaly
Megbízható kapcsolat alakulhat ki közöttük. Mindketten a valóság talaján állnak, nem csapják be egymást. Nagy szenvedély nem jellemzi kapcsolatukat, de hosszú ideig kitartanak egymás mellett, a nehéz idõkben is.

Bivaly - Patkány
A Bivaly nehezen áll ellen a Patkány varázsának. Harmonikus kapcsolat alakulhat ki közöttük, ami ugyan nem mentes az elõítéletektõl, de hosszú és tartós lehet.

Bivaly - Tigris
Nem a legjobb kapcsolat. Nem életre szóló érzelmek, egyszerre gyûlölik és szeretik egymást. Túlságosan eltérõ temperamentumuk miatt nehéz az együttélés. Kapcsolatuk nem lesz zavartalan, mert a Bivaly nehezen viseli el, hogy a másik fél az erõsebb.

Bivaly - Nyúl
Harmonikus kapcsolat, mindketten higgadtak, megbízhatóak. Fontos számukra a család, a szeretet összeköti õket. A Bivaly kapja a vezetõ szerepet, ami a nyúlnak nem jelent áldozatot vagy nehézséget. Szívesen teszi a családi béke kedvéért.

Bivaly - Sárkány
Tûz és víz. Nem illenek össze. A Sárkány életkedvével, dinamizmusával, terveivel szemben áll a Bivaly nyugodtsága, realitásvágya. Viszonyuk lehet rövid és érzelemdús, de hosszútávon nem maradnak meg egymás mellett.

Bivaly - Kígyó
Ha egyenrangúként kezelik a másikat, s hagyják egymást élni, akár életre szóló viszony is kialakulhat köztük. Viszont a Bivaly - gyakran jogos - féltékenysége felboríthatja az egyensúlyt, a harmóniát a kapcsolatukban. Ha a Kígyó nem õszinte és hûséges, a Bivaly sosem fogja neki megbocsátani.

Bivaly - Ló
Bonyolult kapcsolat. A Bivalyt vonzza az érzéki Ló, de ez a vonzódás egy idõ után átcsaphat gyûlöletbe. Ha a Ló visszafogja zabolátlan természetét, életre szóló viszony alakulhat ki kettõjük között.

Bivaly - Kecske
A Kecske álmodozó, mûvészi hajlamokkal megáldott, hajlamos meggondolatlan, gyors lépésekre, s ezt a Bivaly nem érti meg. Bizalmatlan vele, álmodozásait csupán idõpocsékolásnak tartja.

Bivaly - Majom
Szerencsés kapcsolódás. A Bivalynak tetszik a Majom talpraesettsége, fürgesége, ötletgazdagsága. A Majom pedig megtalálja mellette azt a biztonságot és védettséget, amire szüksége van.

Bivaly - Kakas
Kapcsolatuk igen jó és tartós lehet, érdeklõdésük hasonló, egymás hibáit, gyengéit megértéssel fogadják. Értékelik és segítik egymást, közösen sokra vihetik.

Bivaly - Kutya
Eléggé különböznek egymástól felfogásban, temperamentumban, de ha mindketten tudnak áldozatot hozni, hosszú távon is jó kapcsolat alakulhat ki köztük.

Bivaly - Disznó
Csak akkor lehet kiegyensúlyozott kapcsolatuk, ha egyikük enged igazából, elképzeléseibõl. Közös bennük a kényelemszeretet, a hûség és az õszinteség. A Disznó nehezen viseli el, hogy szabadságát korlátozzák, a Bivaly viszont uralkodni szeretne. Ha mindketten türelmesek és megértõek, harmonikusan élhetnek.TIGRIS

Tigris


A Tigris a szerencse fia. Uralkodásra, szerelemre és pénzköltésre termett. Szereti a veszélyt, a kockázatot, alaposan megküzd a sikereiért. Veszély és harc nélkül nem izgalmas számára az élet, ezért a nehézségek nem ijesztik el. Ez életében minden dologra vonatkozik.

Nem törik össze könnyen, néha szüksége van a szenvedésekre, megpróbáltatásokra, hogy igazán megérjen.
Nem szereti a félmegoldásokat, a kompromisszumokat. Nem keresi a biztonságot, s ezzel partnerét kétségbeesésbe kergetheti. A mának él, nem gyûjtöget, nem tervezget. Partnerének mindent megvesz, amivel örömet szerezhet. Nagy az önbizalma.

Késõn választanak társat, késõn házasodnak. Ezt is csak kényelembõl teszik. Nehezen maradnak meg egy foglalkozásnál, szeretnek mindent kipróbálni, s mindenhol gyõzni. Ugyanakkor vakmerõsége mögött nagyfokú hiúság és érzékenység rejlik. Szereti, ha csodálják, ezért sokan beképzeltnek és nagyképûnek tartják, de ezzel õ nem sokat törõdik. Igazi életmûvész.

Optimizmusát, vakmerõségét megõrzi egy életen át, társának hosszú távon megértõnek és elnézõnek kell lennie. Minden tekintetben lehet rá számítani.


A Tigris kapcsolatai:

Tigris - Tigris
Ha e két uralkodó természetû ember találkozik, vagy összefogás, vagy állandó harc lesz a jellemzõ. Hosszú távon nem lesz zavartalan a kapcsolatuk, idõröl idõre heves viták robbannak ki közöttük. Hosszú távú kapcsolathoz mindkettõjüknek jó idegekre van szükségük.

Tigris - Nyúl
A Tigris ereje és bátorsága szemben áll a Nyúl óvatosságával és csúfolódásával. Ezek az ellentétek összetûzésekhez vezetnek. Szerelmi kapcsolatuk harmónikus lehet, de a Nyúl folyton aggódik a Tigris harciassága, veszély keresése, változékonysága miatt.

Tigris - Sárkány
Két különbözõ természetû de egyenrangú partner. A Sárkány ereje és Tigris lendülete, vakmerõsége remek párost képez belõlük. Igen jó lehet szexuális kapcsolatuk is.

Tigris - Patkány
Bõven van köztük ellentét, a Tigris hajthatatlan és merész, a Patkány óvatos és fondorlatos. Ha a nõ Patkány, a kapcsolat jól alakulhat, de a Tigris nõ egyáltalán nem illik a Patkány férfihez. Kevésnek tartja magához, s kihasználja, amitõl a Patkány férfi csak szenved.

Tigris - Bivaly
Nem lesz tartós kapcsolat, a bivalyt ingerülté és nyugtalanná teszi a Tigris vakmerõsége, bátorsága. Hiába probál változtatni rajta, a Tigris hajthatatlan, egyikük sem nyer ebbõl a kapcsolatból.

Tigris - Kígyó
Ebbõl a kapcsolatból sem sülhet ki sok jó. A Kígyó számító és hideg, számára jó lehetõségeket kínál e kapcsolat. Idõvel viszont terhére lesz az egyenrangú partner, felfogásuk és személyiségük miatt alkalmatlanok az együttélésre.

Tigris - Ló
Sok közöttük a hasonlóság, a Ló jellembeli tulajdonságai megfelelnek a Tigrisnek, még tanácsait is elfogadja. A Ló megérti a Tigrist, nem zavarja temperamentuma, nem tagadja meg tõle a csodálatot sem, a Tigrisnek pedig erre van szüksége.

Tigris - Kecske
Az óvatos Kecske és a féktelen Tigris nem összeillõ pár. A Kecske ingerülté teszi a Tigrist, kapcsolatuk diszharmonikus, személyiségük ellentétes. Alapossan meg kell gondolniuk, érdemes e egyáltalán kötõdniük egymáshoz.

Tigris - Majom
A kapcsolat nem lesz zavartalan. Ha a Majom több empátiával viseltetik társa iránt, kapcsolatuk harmonikussá váhat. A Majom azonban nehezen lesz úrrá alaptermészetén.

Tigris - Kakas
Mindketten hajlamosak hûtlenségre, s állandan vezetõ szerepre törnek, ami folyamatos súrlódáshoz vezethet. Szexuális kapcsolatuk igen jó lehet, de ha nem becsülik meg egymást köcsönösen, hosszú távon nem maradnak együtt.

Tigris - Kutya
Jó kapcsolat, igaz a Tigrisé a vezetõ szerep. Hajlandó elfogadni a Kutya tanácsait, a megbízható, hûséges Kutya pedig képes azonosulni a Tigris ideáljaival. Hûségével a Tigrisnek jó támasza lehet egy életen át.

Tigris - Disznó
Ez is jó kapcsolat, bár sokmindenben ellentétesek egymással. A Tigris imponál a Disznónak, a Disznó hûsége, állhatatossága pedig a Tigrisnek. A Disznó becsületes, ám kissé unalmas érzései egy idõ után kevésnek bizonyulhatnak a Tigris számára, és felborulhat a harmonia.NYÚL (Macska)

Nyúl


A Nyúlban nincs semmi forradalmi, viharos, vagy szenvedélyes. Megbízható és jóindulatú, bár néha kissé fondorlatos.

Sok barátja van, de a család a legfontosabb számára. Szeret anyáskodni, ápolni, gondoskodni másokról. Néha kicsit körülményes, nehezen dönt. Fõleg fontos dolgokban.

Megpróbálja erõsnek mutatni magát, de valójában ingatag. Meglehetõsen konzervatív. Életében legfontosabb a biztonság, nem siet el semmit. Szenved a változásoktól. Ige érzékeny, könnyen megsértõdik, mert hajlamos mindent félreérteni. Hangulatember.

Jó egészségnek örvendenek, nem esnek túlzásokba evés-ivás tekintetében. Mûvészi a dottságokkal rendelkeznek, sok köztük az író. A bajból ügyesen ki tud mászni.

A Nyúl-nő jól öltözködik, jó érzéke van a divathoz, szeret flörtölni. Biztonságra törekszik mind szerelmi, mind üzleti kapcsolataiban. Ez jellemzi a szerelmi életét, ez jellemző az üzleti kapcsolataira is. Igen megbízható, jó társ. Egészségük jó, vigyáznak magukra, nem esnek túlzásokba evés, ivás tekintetében. Általában kitűnő művészi adottságokkal rendelkeznek. Sok közöttük az író, költő, drámaíró. S még egy jó tulajdonsága van a Nyúlnak: ha óvatos természete és megfontoltsága ellenére bajba kerül, ügyesen ki tud mászni belőle.


A Nyúl kapcsolatai:

Nyúl - Nyúl
Jó kapcsolat a házassághoz, megbízható, jó társak, remek otthont teremtenek maguknak. Üzleti társuláshoz azonban kevésbé ajánlható, hiányzik belõlük a vakmerõség. Békeszeretõk, így kapcsolatuk hosszú távon harmónikus lehet.

Nyúl - Patkány
Nem túl szerencsés találkozás. A Nyúl óvatossan, lassan próbálja elérni céljait, a Patkány pedig fondorlatos. Egy idõ után a Nyúl szenvedni fog ebben a kapcsolatban.

Nyúl - Bivaly
Az eleven, életrevaló Nyúl számára a Bivaly túl kényelmes és konzervatív. Kölcsönösen idegesítik egymást. Egy idõ után a kapcsolat megromlik, még ha mindketten kompromisszumokat is kötnek, mivel ez nem hat hosszú távon üdítõleg az együttélésre.

Nyúl - Tigris
Ez sem igazán jó társulás. A Tigris vakmerõsége, harciassága idõvel zavarhatja kapcsolatukat. Ami a nyulat az elején szórakoztatja, késbb nyugtalanná teheti. Ha a Nyúl hagyja érvényesülni a Tigrist, aggályaival nem teszi tönkre, akkor a tigris megmarad mellette.

Nyúl - Sárkány
Ideális kapcsolat lehet, a Sárkány eredetisége, eleganciája megbabonázza a Nyulat. A Sárkány egy idõ után ráunhat a kapcsolatra, ha a Nyúl nem igyekszik szinesíteni kapcsolatukat.

Nyúl - Kígyó
Szerelemben kitûnõ kapcsolat. Más területen azonban nem elõnyös, a nagyravágyó Kígyó kevésre becsüli a Nyulat. Ha a Nyúl bebizonyítja, hogy képes felülmúlni önmagát, a Kígyó -hûtlenségei ellenére- visszatér társához.

Nyúl - Ló
Ha hosszú távra akarnak összekapcsolódni, sok áldozatot kell hozniuk, meg kell változniuk. A Nyúlnak bizonyítania kell humorát, s temperamentumosabban kell viselkednie, hogy a Ló ne unjon rá idõvel.

Nyúl - Kecske
Ideális találkozás, mûveszetimádók, óvatosak, inkább szemlélõdõk, mint vakmerõk, céltudatossak. A Nyúl nem bántja meg az érzékeny Kecskét, az pedig biztonságban érzi magát e kapcsolatban. Üzleti téren is jó kapcsolodás.

Nyúl - Majom
Jó kapcsolat alakulhat ki köztük, annak ellenére, hogy természetük ellentétes. Társaságszeretõk, jó a kapcsolatteremtési készségük. A Nyúl gondoskodik a Majomról, aki nehéz helyzetben segíti õt. Imponál a Majomnak, hogy társa felnéz rá. Tartós kapcsolatra alkalmas kötõdés.

Nyúl - Kakas
A Kakas hencegõ és felületes, ez a Nyúl számára elviselhetetlen. Egy ideig imponálhat a Nyúlnal a Kakas, de késõbb nem lesz zavartalan a kapcsolatuk, az ellentétek miatt nem férnek meg egymással.

Nyúl - Kutya
Biztos, hogy kapcsolatuk ideális, egy hullámhosszon vannak. Jól kiegészítik egymást, hûségesek, biztonságra törekszenek. Segítik egymást jóban-rosszban.

Nyúl - Disznó
Ismét jó kapcsolat. Nem szeretik a kockázatot, reálisak, biztonságra törekednek. A Nyúl romantikus, jó stílusérzéke kiegészül a Disznó kedvességével, udvariasságával. Együtt erõsek, jó párt alkotnak.SÁRKÁNY

Sárkány


A Sárkányok a világ legnagyobb szívtiprói, nagyszerû szeretõk. Nagyvonalúak és nyíltszívûek. Színesek, ötletdúsak, s értenek ezek megvalósításához is. Örökmozgók, egy percig sem tudnak nyugton maradni. Általában különcök, maguknak való emberek.

Környezetük számára kiismerhetetlenek. Sokat filozofálnak az élet értelmérõl, a lélekrõl.

A szerencse egész életüket végigkíséri. Nem szeretik az alárendeltséget, ha mások szabják meg munkájukat. Fõnöknek nagyon jó, lelkesíteni tudja beosztottait.

Megbízható, jó kollégák. Fáradhatatlan, a számára nem szimpatikus munkát könnyen továbbadja. A pénzhez nincs túl nagy érzéke, hamar kifolyik a markából, bár gyorsan meg is szerzi újra.

Nagy vonzerõ sugárzik belõlük, s ez sikerekhez segíti õket.
Hûtlenek, függetlenségre törekednek. Kapcsolataiban partnerének majdnem mindig szenvedést okoz. Kalandjairól hallgat.


A Sárkány kapcsolatai:

Sárkány - Sárkány
Az eredeti, eszes, rejtélyes Sárkányok jó párt alkotnak. Mégsem jönnek ki könnyen egymással, túl akarják szárnyalni egymást. Kapcsolatuk feszültséggel teli, kalandvágyuk katasztrófához is vezethet.

Sárkány - Patkány
Rokonszenves pár. A melegszívû Patkány megfelel a Sárkány ízlésének. A Sárkány szellemi téren nyújt változatosságot, s erre a tudásszomjas Patkánynak szüksége van.

Sárkány - Bivaly
Két erõs egyéniség, mindkettõ makacs. Érdeklõdésük teljesen különbözõ. Az elõvigyázatos Bivaly nem bízik a Sárkányban, s nem adja meg számára azt a csodálatot, ami nélkül a Sárkány nem tud élni.

Sárkány - Tigris
Ha mindketten képesek engedményekre, jó kapcsolat lehet belõle. Összeillenek, mindkettõ tüzes, sokszor meggondolatlan. Nem fognak egymás mellett unatkozni. Nem mindig harmonikus a kapcsolatuk, de jól megértik egymást.

Sárkány - Nyúl
Ez sem rossz kapcsolat. Sokmindenben különböznek, de világnézetük azonos. A Nyúlnak imponál a Sárkány bátorsága, a Sárkány pedig értékeli a Nyúl õszinteségét és megbízhatóságát.

Sárkány - Kígyó
Jól összeillenek, mindketten élvezik az életet, szerelmük tüzes. Bonyodalmak adódhatnak kapcsolatukban a Kígyó hûtlensége miatt. Az elegáns Kígyó határozott stílusa miatt imponál a Sárkánynak.

Sárkány - Ló
Mozgékonyságuk és jó ízlésük vonzó párrá teszi õket. Nehézséget türelmetlenségük, alárendeltségre való képtelenségük okozhat. Veszekedéseik rövidek, ámde gyakoriak.

Sárkány - Kecske
Egyik sem tudja igazán, mit kezdjen a másikkal. A heves Sárkány megijeszti a félénk Kecskét, fölé helyezi magát, s lebecsüli képességeit. Partnerkapcsolatuk azonban mégsem lehetetlen, de törekedniük kell arra, hogy minél jobban megismerjék egymást.

Sárkány - Majom
Egymáshoz illõ pár, együtt sokra vihetik az életben. Intelligenciájuk, bátorságuk sikerpárrá teszi õket. Szerelmük mégsem mély, ez nem illik természetükhöz, de nem is zavarja õket.

Sárkány - Kakas
Két tüzes temperamentum találkozása. Nem unatkoznak, azonban fontos, hogy anyagi vonatkozásban szót értsenek. Ez a fõ vitaforrásuk. Kölcsönösen ösztönzik egymást, tele vannak ötletekkel. A sárkány bolondos ötleteire gyógyír lehet a Kakas gyakorlatias gondolkodása.

Sárkány - Kutya
Nem igazán harmonikus kapcsolatuk. A Kutya könnyen meggyõzi a Sárkányt, de egyetértésük nem tartós. A Sárkány nem tartja a Kutyát szellemileg egyenrangú partnernek, a Kutya pedig megveti a Sárkány önzését. Tartós kapcsolatnak kicsi az esélye, a Sárkány nem értékeli a Kutya hûségét sem.

Sárkány - Disznó
Az erõs és tehetséges sárkány lenyûgözi és elkényezteti a jókedvû Disznót. Mindketten boldog és élvezetes együttélésre számíthatnak. Gyakran jó üzleti és mûvészi partnerkapcsolat is kialakulhat közöttük.KÍGYÓ

Kígyó


A Kígyó szép és vonzó, sokat ad a külsõségekre. Nem sajnálják a pénzt a szép ruhákra, kozmetikumokra. Kissé kétszínû. Ha mégis barátságot köt valakivel, az egy életre szól.

Intelligens, jó felfogású, gyakran döbbenti meg az embereket titkolt tudásával, jóslataival. Lelkében együtt él a jó és a rossz, társától függ, megtalálja-e a belsõ harmóniát. Ha a szerelemben elvesztik érdeklõdésüket társuk iránt, akkor sem engedik szabadon, büszkeségük nem engedi, hogy a másodhegedûs szerepét játsszák.

A Kígyõ-nõ tetõtõl talpig nõ.
Olykor túlértékelik magukat, a munkába nem akarnak sokat befektetni. Kiváló szervezõkészségüknek köszönhetõen azonban mégis az ölükbe hullik a szerencse.

A Kígyó-férfi, ha a fejébe veszi, hogy meghódít egy nõt, meg is szerzi. Azután úgy tartja, mint egy madarat az aranykalitkában, s féltékenységében elveszítheti önuralmát, olykor még tettlegességre is sor kerülhet.


A Kígyó kapcsolatai:

Kígyó - Kígyó
Akármennyire is tetszenek egymásnak, kapcsolatuk nem lesz könnyû. Mindkettõ szereti a flörtöt, a kalandot, ugyanakkor rendkívül féltékeny, kritikus. Komoly válságban nem tudnak segíteni egymásnak. Szexuális téren jól megértik egymást.

Kígyó - Patkány
Az ügyes, energikus Patkányra építhet a Kígyó, de a Patkány joggal érezheti úgy, hogy a csalafinta Kígyó elnyomja õt. A Kígyó szívesen flörtöl, mégis értékeli, hogy a Patkány szerelemmel telve várja otthon. A Patkány kisebb ügyeit viszont a Kígyó nem veszi komolyan.

Kígyó - Bivaly
Nagyon jó kapcsolat lehet, ha a Bivalynak sikerül a Kígyó kalandok utáni vágyát megzaboláznia. A Kígyó az otthonnal, a családdal nem törõdik, a Bivaly csendessége viszont megadja a Kígyó számára nélkülözhetetlen nyugalmat.

Kígyó - Tigris
Szerelmük nyugtalan. A nyugodt Kígyó úgy érzi, a lendületes Tigris túl sokat követel. Derûlátása, kockázatvállalási kedve érthetetlen számára. Ha pedig megcsalja a Tigrist, abból katasztrófa lesz. Eltérõ természetük megnehezíti, hogy jól kijöjjenek egymással.

Kígyó - Nyúl
Csodálatosan megértik egymást, de mivel mindketten hangulatemberek, az összetûzések elkerülhetetlenek. Az otthonszeretõ Nyúl ért ahhoz, hogy a Kígyónak kényelmes otthont teremtsen.

Kígyó - Sárkány
A színes és életkedvelõ Kígyónak imponál a Sárkány, s neki is kedvére való a kellemes, szép Kígyó. A bonyodalmakat kapcsolatukban mindkettõ hûtlen természete okozza. Ha elnézik egymásnak a hûtlenséget, hosszú, közös élet várhat rájuk.

Kígyó - Ló
A Ló csodálja a Kígyó ügyességét és szépségét, de nem érti igazán. Hangulatkitörései lepattannak a sima Kígyóról, s ez a Lovat mégjobban idegesíti. Szerelmük érdekes, izgalmas. A Kígyót zavarja a Ló pletykálása, önzése. A tartós kapcsolat nem gondtalan.

Kígyó - Kecske
Jól érzik magukat együtt, hasonló az ízlésük. A Kígyó viszont nem tudja tartósan kielégíteni az igényes Kecskét. Mindkettõ individualista, azt várja, hogy a másik fogadja el õt. A biztos anyagi háttér alapfeltétel kettejük tartós kapcsolatához.

Kígyó - Majom
A lendületes Majom nem kapja meg az elismerést a Kígyótól, aki túlságosan el van foglalva önmagával. A Majom idõvel az idegeire megy. Mivel a kötelességrõl és a szorgalomról nem sokat tartanak, nehéz lesz valamit együtt felépíteniük. Kapcsolatuk nem lehet tartós.

Kígyó - Kakas
A szerelem mindkettõjüknek csak hobbi. Szexuális kapcsolatuk nagyon jó, szenvedélyes. Bár véleményeik keményen összeütközhetnek, idõvel összeszoknak.

Kígyó - Kutya
A Kutya megérti a Kígyó szabadságvágyát, de a hûtlenséget nehezen bocsátja meg. Más területeken azonban tökéletesen összeillenek, mindig találnak lehetõséget az ellentétek feloldására.

Kígyó - Disznó
Nagyok az ellentétek köztük, ezért tartós kapcsolat aligha jöhet létre kettõjük között. A rafinált Kígyó kihasználja a szerelmes Disznó jóságát. Intelligenciájuk miatt sokra vihetnék, a változó érzelemviláguk azonban nem teszi lehetõvé az együttélést.
Ló


A Ló hiú, szeret feltûnést kelteni.
Hajlamos fejjel menni a falnak. Mindig azt teszi, amit jónak lát. Ilyenkor nem segít a jó tanács. Spontán elhatározásaikkal kétségbe ejtik partnerüket.

Olykor nagyképûek, megrészegülnek saját hatalmuktól, sikerüktõl. Talpraesettek, tisztában vannak gyengeségeikkel, ami bizonytalanná teszi õket, de kifelé nagy öntudatot mutatnak.

Mindig szükségük van a biztonságra, a szeretõ partnerre. Szenvedélyes szeretõk. A szerelem fontos az életükben, néha ostobaságokra is képesek. Nem hûséges társ. Gyorsan fellángoló érzelmei gyorsan ki is alszanak. Szereti a szabadságot, a függetlenséget.

Szinte kimeríthetetlen energiával rendelkeznek. Szívesen utaznak, nem érzik jól magukat egyedül. Nem szívesen maradnak meg egy helyen. Szokatlanul vidámak, jól tudnak szórakoztatni. Mikor középkorúak lesznek, lendületük alábbhagy, kicsit megnyugszanak. Pénzügyekben szinte hatodik érzékkel rendelkeznek.

A Ló-nõ mindig követi a divatot. Általában karcsú és jó megjelenésû. Már tizenéves korában a saját útját járja, nem törekszik szoros kapcsolatokra. Magas köztük a válási arány, nagyok az igényeik, a saját akaratukat akarják érvényesíteni a szerelemben is.


A Ló kapcsolatai:

Ló - Ló
Bár megértik egymást, kapcsolatuk nem lesz felhõtlen. Például a pénz miatt, amibõl sose elég nekik. Akkor tartós az együttlétük, ha egyenrangú partnernek tartják egymást. Kapcsolatuk boldog lehet, ha nem telepednek túlságosan egymásra.

Ló - Patkány
Csak ritkán alakul ki köztük jó kapcsolat. Ha mégis egymás mellett kötnek ki, sokat tanulhatnak társuktól. A Patkány megtanulja a Lótól, hogyan élvezze az életet, a Ló pedig azt, miként lehet elérni valamit türelmetlenkedés helyett kedvességgel. Ketõjük szerelmében a Lónak kell kompromisszumot kötnie.

Ló - Bivaly
Sok a súrlódás kettõjük között. A Bivaly kényelmessége a Ló idegeire megy. A Bivaly sokszor esik a szenvedélyes Ló karjaiba anélkül, hogy valójában akarná. A türelmetlen Ló gyakran megunja a Bivaly ragszkodását.

Ló - Tigris
A forradalmár Tigrist elismeri a Ló. Tüzes, féktelen természete megfelel ízlésének. Együtt erõsnek érzik magukat. Ha van kitartásuk, gyõznek a problémák felett. A Ló nem hagyja cserben a Tigrist, jó társa lesz, tanácsaival segíti.

Ló - Nyúl
Az életrõl merõben más a felfogásuk, mégis titkos rokonszenv él köztük. A Ló jó kedélye megfér a Nyúl békés természetével, de ha a Ló sokat henceg, a Nyúl elfordul tõle. A Ló rámenõs, a Nyúl szeret csendesen otthon üldögélni. A jó kapcsolatuk titka, ha bizonyos szabadságot hagynak egymásnak.

Ló - Sárkány
Jó párt alkotnak, mindketten lendületesek, az élet minden bajának nekivághatnak. A Sárkány önzetlen, a Ló pedig inkább önzõ. Néha úgy el tudja vakítani a Sárkányt, hogy az észre sem veszi e hibáját. Késõbb az új kalandokra törekvõ Ló az igényes és bonyolult Sárkányt terhesnek találja.

Ló - Kígyó
Elbûvölõ pár. Féktelen vadság az egyik részrõl, tartózkodás a másikról. Egyikük sem törõdik mások véleményével. A Kígyó a dolgok lényegét kutatja, a Lónak viszont nincs kedve ezeket boncolgatni. Bár a Kígyó nem veszi túl komolyan az igazságot, bántja, ha a Ló be akarja csapni.

Ló - Kecske
A Kecske bájos lényében kedvét leli a Ló. Ebben a kapcsolatban a Ló rendezi az anyagiakat, mert az érzékeny Kecske védõ ösztönöket vált ki a Lóból. Mindketten romantikára, gyengédségre, szeretetre vágynak, így kapcsolatuk nagyon jó, komoly válságokat is elbír.

Ló - Majom
Kapcsolatuk labilis. A minden lében kanál Majomban a Ló vetélytársat lát. Állandóan túl akarják egymást szárnyalni, a szerelmük is egyfajta versengés. Általában a Ló marad alul.

Ló - Kakas
A kalandvágy mindkettõjükben megvan. A Ló szívesen villog eszes kakasával. Nem unatkoznak. A Kakas felvidítja a Lovat, felkelti annak érdeklõdését. A Kakas félrelépései azonban súlyos sebeket ejthetnek. Sokban hasonlítanak egymásra, kapcsolatuk tartós lehet.

Ló - Kutya
A Kutya képviseli a szeretett Ló érdekeit. Kalandos vállalkozások esetén sem áll a Ló útjába. Neki pedig szüksége van a Kutya gondoskodására. A Lónak nincs mitõl tartania ebben a kapcsolatban, a Kutya gondoskodik róla, hogy minden rendben legyen.

Ló - Disznó
A Disznónak nem sok vidám órája lesz a Ló mellett. A Disznó egyenessége és jósága ingerli a Lovat. Anyagi téren is nehézségeik támadhatnak. A Disznó szerint a Ló túlságosan könnyelmû. A szerelemben mégis jól megértik egymást.Kecske (Bárány)

Kecske


A Kecske kedves, bájos és szeretetreméltó. Sokat vár az élettõl, de nem akar érte megdolgozni. Mindig kell valaki, aki ösztönzi, egyedül nem érzi jól magát.

Hirtelen lelkesedik, s ez nem tart nála sokáig. Nagyobb erõfeszítésre is képes, hogy anyagi biztonságban éljen, magasra tör, de segítséggel. Jóindulatú és kreatív, nagyon jó ötletei vannak, amelyeket általában másokkal valósíttat meg.

Képzelete élénk, vonzódik a misztikához. Nagyon igényes, elégedettségéhez sok-sok mindenre szükség van. Nem túl barátkozó, de akit kiválaszt, egy életen át ragaszkodik hozzá. Csodálatosan érzéki és hû, de sok idõre van szüksége ahhoz hogy megbízzon társában. Nem szívesen mond le semmirõl, s csalhatatlan érzéke van ahhoz hogy pénzhez jusson.

Döntéseiben felettébb hirtelen, nem szereti, ha hosszabb távra le akarják kötni egy helyre. Kissé megbízhatatlan és életvidám. Szívesen lakik a zöldben, messze a város bûzétõl, zajától.

A Kecske-nõ adja ki a legtöbb pénzt, ha nem a sajátjáról van szó - tartja a mondás. Ez azonban túlzás. Csupán arról van szó, ha talál valamit, ami kielégíti az esztétikum iránti vágyát, nem tud ellenállni neki.

A Kecske kapcsolatai:

Kecske - Kecske
Rokonszenveznek egymással, életük mégis sok bajjal jár. A luxusszeretõ kecske nagyon tudja értékelni az anyagiakat, de a pénz megkeresését inkább társára bízná. Közös életük romantikus lehet együtt.

Kecske - Patkány
Nem sokat tudnak kezdeni egymással. A nyugtalan Patkányt idegesíti a Kecske modora, pontatlansága. Szerelmi kapcsolatukban gyengédek lehetnek egymáshoz, de a harmonia éppen a Patkány nyugtalansága miatt könnyen felborulhat.

Kecske - Bivaly
A Bivaly közvetlensége, udvariatlansága a finom érzékû, mûvészi Kecske számára durva és kultúrálatlan. A Kecske változékony hangulatát viszont az alapos, szorgalmas Bivaly viseli el nehezen. Testi szerelemben sem találnak egymásra.

Kecske - Tigris
Nem sok hasonlóság van közöttük. A nyugodt, óvatos Kecske az õrületbe kergeti az izgága, rámenõs Tigrist. Tartós kapcsolatnál a Kecske húzza a rövidebbet, érzékeny természete miatt nagy csalódás érheti.

Kecske - Nyúl
Ideális kapcsolat. Minden területen megértik egymást. Két melegszívû, kedves, segítõkész teremtés, mintha egymásnak teremtették volna õket. Hûek egymáshoz, nincs vita sem köztük. Mindketten tiszteletben tartják egymás érzékenységét.

Kecske - Sárkány
Az öntudatos Sárkányra szüksége van a szeszélyes Kecskének. Sokoldalú tehetségét a Sárkány mellett kedvére kibontakoztathatja. Ha a Sárkány kineveti a Kecske határozatlanságát, kapcsolatuk megromolhat.

Kecske - Kígyó
A türelmes Kígyó a hirtelen Kecskének jó társa. A biztonságot, amit a Kecske keres, aligha fogja a Kígyónál megtalálni. A közös cél erõsítheti kapcsolatukat, teljesítményük együtt egyedülálló lehet. Bajban viszont nem számíthatnak egymás támogatására. A szerelemben a Kígyó kétszínûsége mélyen megsebezheti a Kecskét.

Kecske - Ló
A szórakozott Kecske a tevékeny Lóban jó partnerre talál. Élvezi az élet kellemes dolgait és nem zavarja, ha a Ló az erõsebb ebben a kapcsolatban. A Ló élvezi, hogy megmutathatja a Kecskének, mi mindenre képes.

Kecske - Majom
A Majmot a Kecske bája elragadja. A Kecske csodálja a Majom õrült ötleteit, játékait, még gúnyolódásait is megbocsátja. A fantáziadús Kecske és az eredeti Majom szárnyakat adnak egymásnak. Ügyelniük kell azonban arra, hogy a munka ne vesszen el a bolondozásban.

Kecske - Kakas
A Kakast lenyûgözi a bájos Kecske. Jól kijönnek egymással. Ha a Kecske bírálni kezdi a Kakast, tönkremehet kapcsolatuk. A szerelmi életben jól összeillenek.

Kecske - Kutya
A Kutya nem érti meg a Kecske szellemi szárnyalását, inkább a realitások mellett marad. Az, hogy a szerelemben hûséges, a Kecskének kevés. A Kutyát megbabonázza a Kecske gondolkodása, de elvárja tõle, hogy az õ nézeteit is megértse. Kapcsolatuk nem zökkenõmentes.

Kecske - Disznó
A két szeretetreméltó jegy jól megérti és kiegészíti egymást. A Disznó meg tudja adni az elkényeztetett Kecskének amit az elvár. A melegszívû Disznó soha nem fogja megsérteni az érzékeny Kecskét. Sokat fognak együtt nevetnei, de a nagy szenvedély nem lesz jellemzõ kapcsolatukra.MAJOM

Majom


A Majom kiválóan ért hozzá, hogy felhívja magára a figyelmet.

Tele vannak vállalkozó kedvvel, mindig mozgásban vannak. Keveset törõdik azzal, hogy mások miként vélekednek róla. Általában magával van elfoglalva. Beéri kevés alvással, szenvedélyes dohányos és szereti az alkoholt minden mennyiségben.

Elképesztõen mozgékony és dinamikus, nem akar és nem is tud más lenni.
Mellettük nem unalmas az élet. Jó barátok, vidámak, és fogékonyak a tréfára. Értelmesek, tehetségesek, okosak, de gyakran lusták, felületesek és borzalmasan megbízhatatlanok.

Késõn házasodnak, nehezen adják fel függetlenségüket. Hajlamosak a hûtlenségre, a szerelmi bánat nem igazán töri le õket. Ezért komoly sebeket ejthetnek másokban. A Majom semmit nem vesz komolyan, játéknak véli az életet. Szívesen választ játékkal összefüggõ munkát. Ideig-óráig jó bajtársak, de aztán hirtelen eltûnnek. Egy új, érdekesebb barátért elfelejtik a régit. Ezt pedig úgy állítják be, mintha a másik lenne érte a felelõs.

Sokszor túlzásokba esik, néha füllent. Azt teszi, amiben kedvét leli, még ha ez nem is mindig szabályszerû. Nem lehet vele sokáig haragot tartani. Igazi egyéniség. Olyan partnerre van szüksége, aki kissé fékezni tudja vállalkozó kedvét. Figyelem! Ne zárjuk õt ketrecbe, hagyjuk beszélni, terveket kovácsolni, s a kis játékaival játszani! Csak akkor lépjünk közbe, ha komolyra fordul a dolog meggondolatlansága miatt. Álmodozók, de fontos céljaikat képesek megvalósítani.

A Majom-nõ hangulatember, érzelmileg felületes. Az együttérzés és a lelkiismeretfurdalás teljesen idegen tõle. Szüksége van flörtre. Ruhatára farmernadrágokból és pulóverekbõl áll. Számára idõpocsékolás tükör elõtt állni, õ meg van róla gyõõdve, hogy csinos.

A Majom-férfi pompásan érti, hogyan lehet rabul ejtei és megtartani a nõket. Szerelmi ömlengéseivel csodálatos sikereket ér el.


A Majom kapcsolatai:

Majom - Majom
Remekül kijönnek egymással, mert nem veszik egymást komolyan. A Majmot csak a Majom értheti meg igazán. Szerelmük mindig érdekes és változatos lesz. Ha néha kisebb kalandokba is bonyolódnak, hamar napirendre térnek fölöttük.

Majom - Patkány
Sok köztük a hasonlóság, a szerelemben jól kiegészítik egymást. A Majom nem unatkozik a Patkány mellet, bár mindig készek az új fellángolásra. A Patkány gyakran alárendelt szerepet játszik a kapcsolatban, mert túlságosan csodálja a majmot.

Majom - Bivaly
A kapcsolat elején hatalmas lehet a fellángolás, mivel mindketten érzékiek. Idõvel azonban az ellentétek sokasodnak, s a Bivaly heves jeleneteket rendezhet. A családi életrõl is mások az elképzléseik.

Majom - Tigris
Heves szerelemre lobbanhatnak, ilyenkor a Tigris tudásának legjavát dobja be, de még így sem tudja elvenni a Majomkedvét az új kalandoktól. Ez nagyon bántja a Tigris büszkeségét. Ha minketten érettebbek lesznek, jobban kijönnek egymással.

Majom - Nyúl
A Nyúl elbûvöli a Majmot gyengédségével, simulékonyságával, diszkréciójával és õszinteségével. Mindezekért a Majom kiáll a kicsit félõs Nyúl mellett, ha szükség van rá. A Nyúl nem veszi zokon a Majom változó hangulatát, tréfáit.

Majom - Sárkány
Ideális pár. A Sárkány oldalán a Majom elég erõsnek érezheti magát, újra és újra képes elbûvölni szárnyaló képzeletével. Ösztönösen érzi, hogy senki sem képes õt úgy szórakoztatni és megigézni, mint a Sárkány. Együttlétük sok boldog órát ígér.

Majom - Kígyó
A Majom csodálja a vonzó Kígyót, de fél is kisugárzásától, mágikus erejétõl. Nem érti hallgatagságát sem. A szerelemben a Kígyó sokat adhat a Majomnak, azonban soha nem tûri el, hogy az orránál fogva vezessék. Sok Majom roppant már össze Kígyó birtokló ölelésében.

Majom - Ló
Az életük versengés. Többnyire a Majomé a gyõzelem. A Ló nem kapja meg társától az elismerést, amire szüksége lenne. A Majom, ha rájön, hogy leláncolják, bûnbánat nélkül új partner után néz.

Majom - Kecske
A Majom elkápráztatja a Kecskét eredeti ötleteivel. Gyorsan meghódítja, de ha próbára teszi a Kecske szelídségét, megbánja. A Kecske számára a kényelem a legfontosabb, pénzügyi téren pedig mindkettõjüknek vissza kell fogniuk megukat.

Majom - Kakas
A Kakas felületes, de szorgalmával tud magának egzisztenciát teremteni, amit a Majom ügyesen kihasznál kapcsolatukban. A Kakast az ujjai köré tekeri, anélkül, hogy a másik ezt észrevenné. Fennáll a veszélye annak, hogy nyilvánosság elõtt túl akarják szárnyalni egymást. Nem a legideálisabb partnerkapcsolat.

Majom - Kutya
Nem tudják kellõképpen értékelni egymás képességeit. A Majom nem érti meg a Kutya borúlátását és békétlenségét. Mindketten cinikusak, a Kutya pedig úgy érzi folyamatosan kihasználják. Az erkölcsi normákról és a kötelességtudatról szóló kiselõadásokat a Majom nem veszi komolyan.

Majom - Disznó
Irigylésreméltó kapcsolat. A Disznó szerencsés természetét, optimizmusát a Majom értékeli, s a Disznó pedig elnézi könnyelmûségét. A Majomnak könnyen öléb hullik a pénz, mert a Disznónak kiváló érzéke van a pénz kezeléséhez.KAKAS

KakasA Kakas bátor és büszke, mindig kimondja amit gondol. Vágyik az elismerésre, s nagyon elkeseríti, ha mellõzve van. Mindezt belsõ bizonytalansága miatt teszi. Ezért nem szabad õt elfelejteni.

Szívesen élnek álomvilágban, ahol õk állnak a középpontban. Nem szívesen vállalnak nagyobb kockázatot, de kényszer hatására belemennek a legveszélyesebb kalandokba is.

A szerelemben tüzes, kedvét leli abban, ha elcsavarja mások fejét. Maróan gúnyosak tudnk lenni, kifejezett érzékük van hozzá, hogy azt bántsák meg a legjobban, akit igazán szeretnek. Nehezen találnak olyan hûséges és megbízható partnert, akire vágynak.

Életük változatos, szeretik a vidámságot, de a zûrzavart is élvezik. Már korán belekóstolnak az életbe. Fiatal korukban megmutatkozik találékonyságuk, erõsek és elevenek. Idegrendszerük nagyon erõs, szervezõkészségük kiváló. Sokat olvas, tudása csodálatra métó. Lakásuk berendezésében konzervatívak. Ízlésük mértéktartó. Szívesen utaznak. A pénzzel nm mindig bánnak jól.

A Kakas-nõ számára a házasság nem szoros kötlék, s ezt még kapcsolatuk elején a másik fél tudomására hozzák. Nem a legjobb anya. Nem hanyagolja el gyermekeit, de ha érvényesülésrõl van szó, a második helyre kerülnek. A kiszemelt férfit elõbb vagy utóbb biztosan megszerzi magának. Mindenért keményen meg kell dolgoznia. Könnyû õket becsapni, gyanútlanok, hiszékenyek és igen naivak.

A Kakas-férfi meglehetõsen konzervatív, bár ez csak késõbb tûnik fel. Barátságos és elõzékeny, társasági ember. Többnyire csak önmagában bízik. Szüksége van arra, hogy nõk vegyék körül, férfiak társaságában nem érzi jól magát, mert riválisokat lát bennük.


A Kakas kapcsolatai:

Kakas - Kakas
Gyakran harcolnak egymással. Ismerik egymás gyengéit, s nem kíméletesek. Kezdetben elvakítja õket a másik vakmerõsége, de késõbb egyikük sem enged a maga igazából. Szeretnek nagylábn élni, s ez anyagi nehézségekhez vezet. Nem igazán harmonikus kapcsolatuk.

Kakas - Patkány
Érdekes szerelmi életük lehet. A Patkány akkor sem hagyja el a Kakast, ha észreveszi, hogy feltûnõ viselkedése mögött bizonytalanság rejtõzik. Anyagi szempontból együtlétük kissé veszélyes, mert mindketten két kézzel szórják a pénzt.

Kakas - Bivaly
A Bivaly hamarosan rájön, hogy társa bizonyos fokig ugyanolyan konzervatív, mint õ maga. Ez megtöri a jeget, s a Kakas egyre jobban értékelni fogja a figyelmes és megbízható Bivalyt. Szeretik az otthont, a családot.

Kakas - Tigris
Talán jó barátság de nem igazi szerelem az õ kapcsolatuk. Akkor értik meg igazán egymást, ha ritkán találkoznak. A Kakas nem tudja elviselni az érzést, hogy a Tigris elnyomja õt. A Kakas ragaszkodik ahhoz, amit élete során megszerez, a Tigris viszont ellenkezõleg, emiatt is állandó a harc köztük.

Kakas - Nyúl
Ha a Kakas beleszeret a Nyúlba, drága ajándékokkal halmozza el, de mivel a Nyúl takarékos, ez inkább idegesíti, mintsem imponálna neki. A Kakas nagy gavallér, színes álmokat szõ, a Nyúl viszont beosztó, pedáns és egyszerû. A jó kapcsolathoz mindog valami újat kell teremteniük.

Kakas - Sárkány
A Kakas a Sárkány oldalán kedve szerint villoghat társaságban, szüksége van rá, hogy az életben elõrelépjen. Nem neheztel rá rámenõssége, harapós szavai miatt sem. Állandóan bizonyítani akarja szerelmét, s nem látja be, hogy a Sárkánynak néha szüksége van egyedüllétre. Ez összetûzésekhez vezethet.

Kakas - Kígyó
Nem a legharmonikusabb kapcsolat. A Kakast elbûvöli a Kígyó, de könnyedsége és nyugodtsága mögött veszélyt sejt. Elõfordulhat, hogy még javában udvarol a Kígyónak, mikor õ már más utakon jár. Ettõl a Kakas nagyon boldogtalan lehet egyidõre, de azután õ is új kaland után néz.

Kakas - Ló
A viharos, vad Ló nagy zûrzavart okoz a kimért Kakasnak. Elvárja tõle, hogy állandóan hangoztassa fontosságát, de mivel a Kakas maga is önzõ és csodálja önmagát, elõbb-utóbb hajbakapnak. Jól elszórakoznak mások társaságában, de otthon semmiségeken is képesek összeveszni.

Kakas - Kecske
A Kecske vonzódik a misztikus dolgokhoz, s ezzel a Kakas nem tud mit kezdeni, viszont ez érdekessé és csodálatraméltóvá teszi a szemében. Anyagi helyzetük legtöbbször siralmas, mert a Kecske kedveli a luxust, a Kakas viszont nem tud háztartást vezetni.

Kakas - Majom
Hasonlóság köztük, hogy nem merülnek mélyen az érzelmekbe. Szívesen flörtölnek, s emiatt, ha rövid idõre is, de rokonszenvesnek találják egymást. A szerelemben a Majom gyakran felületesnek mutatkozik, ez pedig a Kakasnak nem tetszik.

Kakas - Kutya
A Kakas nem érti, hogy a Kutya a külsõségeknek miért nem tulajdonít kellõ figyelmet, körülményes és túl nehézkes. Ennek ellenére fel tudja ébreszteni szenvedélyét. Nem lesznek együtt anyagi gondjaik, a beosztó Kutya nem engedi a Kakasnak, hogy fölösleges dolgokra szórja a pénzt.

Kakas - Disznó
A Kakas szókimondóságával gyakran megbántja az érzékeny Disznót. Házasságban a Disznó anyáskodik a Kakas fölött, s elkényezteti, de fel-feltörõ agresszivitása elszomorítja. A Kakasnak csak fáradságos munkával lehetnek esélyei a Disznónál.KUTYA

Kutya


A Kutya hűséges és megbízható. Igen családszeretõ, ha felborul a harmónia, boldogtalan lesz.
Önzetlenek, nem csak saját magukra gondolnak, s kitartóan dolgoznak a közös célért.

Gyakran önfejûek és konokok. Ha valami nem a kedvük szerint történik, ingerlékenyek és harapósak lesznek. Bár csak rövid idõre. A Kutya a legsegítõkészebb csillagjegy. Feláldozza magát másokért, lehet rá számítani. Megszokott, kedves tárgyaikhoz, ruháikhoz ragaszkodnak.

Szeretik, ha kényeztetik õket. Néha szükségük van egyedüllétre, egy nyugodt sarokra, ahová visszahúzódhatnak. Hivatásukban megelégszenek a második hellyel is. Anyagi javakat nem halmoznak fel. Hajlanak a filozófia felé. Nem anyagiasak, de szükségük van a pénzre, hogy társukat, szeretteiket boldoggá tegyék. Kissé bizalmatlan, amit tesz, mindig meggondoltan teszi. Borúlátó, nem túl bõbeszédû. Álhatatos, a szerelemben majdnem mindig célba ér. Mindig szüksége van egyedüllétre, individualista, néha félénk, valóságos különc. Szerény, szerinte a boldogsághoz kevés is elég az életben.

A Kutya-nõ végtelen nyugalmú, a legagresszívabb férfivel is kijön. Mindig kész a vigasztlásra, kiengesztelésre. Nyugodtan lehet rá hagyatkozni, rendszeretõ és hûséges. Kiváló háziasszony, gyermekeirõl lelkiismeretesen gondoskodik. Igazságos, szívesebben ad, mint kap. Nagyvonalú, hálát soha nem vár el. Gyakran választ olyan pályát, ahol segíthet a betegeken, szegényeken, gyengéken.


A Kutya kapcsolatai:

Kutya - Kutya
Szavak nélkül is megértik egymást. Hûségesek és megbízhatóak, de kapcsolatukból hiányzik a feszültség, ami kicsit érdekessé tenné. Ha egyiküknek rossz a hangulata a másik nem igazán tudja felvidítani.

Kutya - Patkány
A kicsapongásra hajlamos Patkány tudja értékelni a Kutya kötelességtudatát, hûségét. Ki tudja húzni a Kutyát a bajból, a letargiából, mindentmegtesz azért, hogy életük kellemes legyen.

Kutya - Bivaly
Kapcsolatuk nem felhõtlen, a makacs Bivaly a Kutyát gyakran feldühíti, érzékisége pedig megijeszti. A Kutya számára ugyanis a jó barátság többet ér a szenvedélynél. Egymás hûségére Azonban nem panaszkodhatnak.

Kutya - Tigris
Ez a kapcsolat értelmet és tartalmat ad a Kutya életének. Együtt harcolnak az igazságért, egyikük se képes kompromisszumokra. A Tigris derülátása átsegíti a Kutyát a mélypontokon, míg a Kutya kritikus szavai ráébresztik a Tigrist hibáira.

Kutya - Nyúl
Határtalan bizalommal vannak egymás iránt, a Kutya biztonságérzetet nyújt, a Nyúl gyenkédséggel és ügyességgel visszaadja társa önbizalmát. A Kutya nem tudja jól kimutatni érzelmeit, de a Nyúl megérti esetlenségét, félszegségét.

Kutya - Sárkány
A Kutya szemfényvesztõnek, fölényesnek tartja a Sárkányt, a Sárkány szerint pedig a Kutya hátráltatja õt tervei megvalósításában. Nem ragaszkodik a tartós kapcsolathoz, ezért nem értékeli a Kutya hûségét.

Kutya - Kígyó
Mindketten hajlanak a pesszimizmusra. A Kutya csodálja a Kígyó szépségét, biztos fellépését. Ha a Kutya szerelmes, feltétel nélkül szeret, és nem zavarja, hogy társa teljesen birtokolni akarja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Kígyó félrelépéseit meg tudja bocsátani, így kapcsolatuk nem lesz zavartalan.

Kutya - Ló
Ha a Kutya nem börtönzi be a Lovat, s az nem érzi a kötöttséget, kapcsolatuk harmonikus lesz. Kölcsönösen csodálják egymást, a Ló jó házigazda, vendégeit el tudja kápráztatni, a Kutya pedig jól ért társa problémáinak megoldásához.

Kutya - Kecske
Érdeklõdésük teljesen különbözõ ezért gyakran vitatkoznak. A Kecske pompa és luxusszeretete hidegen hagyja a Kutyát. Kapcsolatuk nem lehet harmonikus.

Kutya - Majom
Kapcsolatuk igen nehéz, a Majom félvállról veszi a dolgokat, a Kutya viszont mindenért a végsõkig küzd. Különösen a szerelmet veszi komolyan, s nagyon megbántja ha a Majom a szívével játszik. Pesszimizmusa eluralkodik rajta és visszavonul.

Kutya - Kakas
Nagy a különbség kettejük között, a Kutya nehezen bocsátja meg a Kakas csapodárságát, de gyámkodását sem viseli el könnyen. A Kakas hû a Kutya oldalán. Mindketten tudnak szívósan harcolni, üzleti ügyekben jól kiegészítik egymást.

Kutya - Disznó
Az életet pompásan rendezik el maguk körül, a csillagokat is lehozzák egymásnak az égrõl. A pesszimista Kutyát a vidám Disznó könnyen felvidítja. Így a Kutya megtalálja a harmoniát amire vágyik.DISZNÓ

DISZNÓ


A Disznók szerencsések, anyagiakban nem szûkölködnek. A szerencse néha váratlanul hullik az ölükbe. Sokszor nehézkes, olyan dolgokon rágódik, melyeknek valójában nincs jelentõségük. Gyûlöli a veszekedést, inkább mindent magába fojt.

Érzékeny és kissé félénk. Fél a mindent elsöprõ nagy szerelemtõl, de szíve mélyén mégis erre vágyik. Hûséges, õszinte és türelmes, de gyakran ijesztõen naiv, könnyen elengedi magát. Igazi életmûvész. Nagyon nagy életbölcsességgel rendelkeznek. Tudnak örülni apró dolgoknak. Viszont nem képesek a kompromisszumra. Nagy ínyencek, olykor el is túlozzák a dolgot, s ez egészségi problémákhoz vezethet. Elsõrangú konyhamûvészek. Szívesen végeznek alkotó tevékenységet, s csodálatra méltó eredményeket képesek elérni. Nyilvánosság elõtt félénkek, de nem szívesen vallják be. Kicsapongásra való hajlamukat is inkább titkolják. Nem lehet eltéríteni õket az elveiktõl. Kevés az igazi barátjuk, e téren nagyon válogatósak. Szeretnek mulatni, vidámak, divatosan öltözködnek, de nem feltûnõen. Jó társasági emberek. Úgy érzik, hogy mindent egy kicsivel jobban tudnak a többieknél.

A Disznó-nõ hûséges, mindent feláldoz azért, akit szeret. Még akkor is, ha érzelmeibe beletipornak. Sokszor úgy érzik, hogy a férfiak kihasználják jóságukat. Kiváló anyák.


A Disznó kapcsolatai:Disznó - Disznó
Nincsenek egymásal nehézségeik. Mindketten tökéletesen megbízhatnak egymásban. Élvezik a természet szépspgpt, szeretnek olvasni, ez a harmónia átjárja kapcsolatukat.

Disznó - Patkány
A Disznó értékeli az õszinteséget, és a Patkány alapjában véve hû és megbízható. A Disznó és a Patkány értelmes, tudásszomjuk nagy, kölcsönösen csodálják és tisztelik egymást, s ez szerelmi kapcsolatukat boldoggá teszi.

Disznó - Bivaly
A Bivaly a Disznó szemében durvának, faragatlannak látszik. Igaz, a Disznó sokat megbocsát annak, akit szeret. Csodálja is az erõs Bivalyt, aki a nehéz döntéseket leveszi a válláról.

Disznó - Tigris
Ez a kapcsolat a Disznó számára meggondolandó. Ugyanis, ha a Disznó fülig beleszeret a szenvedélyes Tigrisbe, a Tigris kihasználhatja õt. Általában a Disznóra mágikus hatást gyakorol a Tigris fellépése. Kapcsolatuk tartós lehet.

Disznó - Nyúl
Komoly érzelmek fûzik õket egymáshoz. A félénk Nyulat magával ragadja a Disznó életkedve. Egyikük sem megy bele a kétértelmû helyzetekbe. Az anyagi nehézség sem jellemzõ kapcsolatukra. Együtt erõsnek érzik magukat.

Disznó - Sárkány
Ideális partnerek. A Disznó elnézi a Sárkány hibáit és gyengéit. Mindketten tele vannak ötlettel, gazdag a fantáziájuk, sok sikert várhatnak az élettõl.

Disznó - Kígyó
Nagy az ellentét köztük. A Kígyó sokkal ravaszabb, mint a jóindulatú Disznó, sokszor kihasználja partnerét. A Kígyó intelligens, a Disznó életmûvész. Kapcsolatuk akkor válhat harmonikussá, ha a Kígyó-partner az idõsebb.

Disznó - Ló
Ha egy Ló belép a békeszeretõ Disznó bizalmába, összetöri annak lelki nyugalmát. Átmenetileg a Ló szenvedélyével képes a Disznó gondolatait összezavarni, végül az mégis észheztér, s egy nyugodtabb társ után néz.

Disznó - Kecske
A megbízható Disznó támaszt jelent a kedves, de kissé felületes Kecskének. A Dsiznó tudja, hogy igényes Kecskéjének mire van szüksége: nagyon jól alkalmazkodnak egymáshoz.

Disznó - Majom
Rengeteget mókáznak együtt, mindketten életvidámak. A pajkos Majomra a Disznó nem tud haragudni. A Majom pontosan tudja, meddig mehet el, a féktelenkedést nem viszi túlzásba. A Majom szerencséjét anyagi dolgokban a céltudatos Disznó ügyesen erõsíti.

Disznó - Kakas
Nincs közös tulajdonságuk. A Disznó látja a Kakas imponáló külseje mögött a hibákat. A Kakas átmenetileg elbûvölheti a Disznót, egy napon mégis áthidalhatatlanná válik a köztük lévõ szakadék.

Disznó - Kutya
Bár a Kutya néha rámordul a Disznóra, jókedvét nem tudja megtörni. A Disznó értékeli a Kutya gondoskodását a családban. A Kutya igazi jó barát, érdemes vele egy életre társulni. A nyíltság és õszinteség mindkettõjük számára fontos.

képek forrása:web.matavnet.hu


Magazinok

Ezoterikus és Angyali Tanácsok Magazinok


Angyalok segítenek Neked is! >>>

9 lépés a boldogság felé … hogy Te is harmonikus, boldog, bőséggel teli életet élj! >>>


+ 3 szakértői cikk ajándékba

BŐSÉGTEREMTÉS KLUB BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOG