BŐSÉGTEREMTÉS KLUB BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOGA NYÍR

nyír


December 24.-január 20.
Kelta jelképe: Fehér Szarvasbika
Uralkodó bolygója: Nap

A Fehér Szarvasbika minden kelta mítoszban a Nyír jegyhez kapcsolódik, és napisteneik uralmát jelképezi. A Nyír jegy a keltáknál a kezdet, a Nap újjászületése, évi felszállása az égboltra.
A Nyír jegy jellemzői:
A nyírfa a druidák világában a fejlődés kiindulási pontját jelképezte. A nyírfa jegyében születettek számára adott a szerencse, hogy fejlődhessenek, ehhez azonban kitartásra van szükségük.
A Nyír jegyű embereknek két típusa különböztethető meg. Az újholdembere-aki jegy első két hetéhez, a telihold-szülötte pedig utolsó két hetéhez kapcsolódik.
Az újhold típusba tartozó ember érzelmes és optimista, ugyanakkor zárkózott. Jó tulajdonságai miatt rendületlenül hisz abban, hogy legyőz minden akadályt, miközben kitartóan küzd céljaiért.
A telihold szülötte materiálisan gondolkodik, nyitott, tisztán látja a célokat. A dolgokat tárgyilagosan szemléli és kifelé forduló személyiség. Negatív tulajdonsága, hogy nem rendelkezik kellő realitásérzékkel, és ezért a véleménye nem mindig megalapozott.

A BERKENYE

berkenye


Január 21.-február 17.
Kelta jelképe: Zöld Sárkány
Uralkodó bolygója: Uránusz

A kelta mitológiában a berkenye mágikus fa volt, piros bogyóit pedig az istenek eledelének tekintették, amit a Zöld Sárkány őriz. A Zöld Sárkány szimbóluma egyben a szellemi fejlődés spirális jelképe is. A kelta mítoszokban a sárkányokat a föld rejtélyes energiáival, a hévizekkel kapcsolták össze.
A Berkenye jegy jellemzői:

Személyisége sokban hasonlít a nyugati asztrológia vízöntőjére. Határozott, emberbaráti viselkedése legingább abban mutatkozik meg, hogy mély hitével támogatja a körülötte élőket, és nem fél a változások kihívásától. Erős akaraterejét függetlenségével biztosítja, bár emiatt a kívülálók számárta gyakran hűvösen nyugodt. Célra törekvő hozzá állásával, fejlett értelmi képességével és az ujdonságok könnyed elfogadásával mindig a fejlődésre törekszik.
Gyakran érvelnie kell, a tudatlanság és a megrögzöttség ellen.
Az első két hétben született újhold-ember hajlamos a türelmetlenségre a magasabb tudásért folytatott küzdelem során. Támogatja a nagy társadalmi változásokat.
Az utolsó két hétben született telihold-ember kevésbé visszavonult, de hajlamos többet ígérni mint amennyit megtenni képes. Mindazonáltal nagy befolyással és ösztönző erővel bír, s tetteit minden helyzetben elsősorban az egyéni jogok érvényesítésének vágya vezérli.

A KŐRIS

köris


Február 18.-március 17.
Kelta jelképe: Háromágú Szigony vagy a Tengeri Ló
Uralkodó bolygója: Neptunusz

A Tengeri Ló kelta tengeristenekkel összekapcsolat szimbólumát ló és hal részre osztották, és az alakváltoztatás hitével kapcsolták össze. A brit kelta mitológiában a kőris a varázslás fáját jelentette.
A Kőris jegy jellemzői:
A jegy szülöttje, rendkívül impulzív és vonzó egyéniség. Egyszer érzékeny, máskor szenvedélyesen kiáll elvei mellett. Nem szereti a megszokott dolgokat, annál inkább a kihívások éltetik, mert ilyenkor szinészi képességeit is kamatoztatni tudja.
A körisek rendkívüli tehetségét mutatja, hogy, nem egy művész került ki e jegy szülöttei körül.
Jól ismerik az emberiség fő mozgatórugóit, és a spirituális mélységekig is képesek elhatolni.
Az újhold első két hetében világrajötttek fogékonyak és jobban kimutatják érzelmeiket, de nem hagyják magukat kihasználni semmilyen vonatkozásban, rendkívűli spontaneitás jellemzi őket.
A telihold utolsó két hetének szülöttei magamutogatók, szellemiekben gazdagok, ugyanakkor hiszékenyek.

AZ ÉGER

éger


Március 18.-április 14.
Kelta jelképe: Ötágú Csillag vagy a Sólyom
Uralkodó bolygója: Mars

Az éger elsősorban a tűz fája; rugalmas anyaga ellenáll a víz romboló erejének. Szent fának tartják azért is, mert amikor kivágják, a fehér kéreg bíborvörös nedvet ereszt, ami a vérre hasonlít. Az ötágú csillag vagy pentagramma marsi szimbóluma a föld mágikus jelképe. Az égen köröző sólyom győzelmet vagy halált egyaránt jelezhet - a sors két aspektusát, amelyek nyilvánvalóan különlegesen fontosak a kelta háborús isten számára.
Az Éger jegy jellemzői:
Nyughatatlan, impulzív, a sikerre törekvő természete erős egyéniséggel utal. Jó probléma megoldó képessége segíti abban, hogy minden helyzetből győztesen kerüljön ki. Igen szenvedélyes, olykor akár heves vérmérsékletű is lehet, ennek ellenére szereti a függetlenséget, a maga útját kívánja járni a világban. Szereti a versengést - miközben ő diktálja az iramot másoknak. A célja gyakran bizonytalan, szelleme nyughatatlan. De a kiharcolt győzelmet nagyra értékeli.
Az újhold-embere, ha jegyének első két hetében született, talán a legnyughatatlanabb és leghatározatlanabb az Éger jellemű emberek között. Jól tenné, ha időnként lassítana a tempón és mérlegelné cselekedeteinek következményeit.
A telihold embere, aki a jegy utolsó két hetében született, a leginkább meggyőző Éger-jellem. Általában bizakodóbb szemléletű, ugyanakkor hiányzik belőle az újhold emberéből látványosan sugárzó energia. Mégis rendkívüli sikereket érhet el, ha jó stratégiai helyzetbe kerül, és előnyt húz a válsághelyzetből.

A FŰZ

fűz


Április 15.-május 12.
Kelta jelképe: Tengeri Kígyó
Uralkodó bolygója: Hold

A kelta mítoszban a Teremtésben az első fa a fűz, a világegyetem pedig ebből kelt ki, jelképezve ezzel a kozmosz születését és a földi élet kezdetét egyaránt. A Tengeri Kígyó kelta jelképe azt szimbolizálja, hogy a Hold szabályozza az árapályt, és sorsszerűen beavatkozik az emberiség életébe.
A Fűz jegy jellemzői:
Állhatatos, jó értelmi képességét, mély spirituális érzékkei egészítik ki, mely a Holdal összefüggésbe hozott minden rejtélyes természeti aspektusra vonatkozik. Társaság kedvelő természete van, de mégsem törekszik arra, hogy a középpontban legyen. Szeret a háttérből irányít, ezért a környezetnek nem tűnik ki passzív állhatatossága és eszessége.
A holdhónap első két hetében született emberek hajlamosabbak a hirtelen hangulatváltozásokra, s ez bizonyos mértékű megbízhatatlanságot von maga után. Pozitív aspektusok képessé teszik őket a változásokhoz való alkalmazkodásra.
Az utolsó két hétben születettek semmibe veszik a tanácsokat, és gondolkodásuk nem hiteles. A pozitív aspektusokat kiváló emlékezőtehetségük és talprasettségük jelzi.

A GALAGONYA

galagonya


Május 13.-június 9.
Kelta jelképe: Kehely
Uralkodó bolygója: Vulkán

A kehely jelképe a kelta fémművességre utal, ugyanakkor a kehely a Szent Grál szimboluma is a későbbi kelta mítoszokban. A Szent Grál az örökkévalóság isteni titkának, forrásának jelképe.A Mitológiában a galagonyát egyrészt szent fának tartják, másrészt viszont kedvezőtlen asszociációk kapcsolódnak hozzá asztrológiailag a Vulkán "sötét természetére" vonatkozóan. A Vulkán feltételezett bolygó; a hiedelem szerint pályája a Merkúr és a Nap között van.
A Galagonya jegy jellemzői:
A jegy szülötte rendkívül ötletes, mindig feltalája magát, szereti az újításokat. Sokoldalúságát mutatja, hogy, számtalan területen rendelkeznek nagy tehetséggel. Lobbanékonyabb természettét valamilyen előadóművészi területen jól ki tudja használni. Ez lehet színészet vagy énekesi karrier egyaránt. Széles látókörű, és könnyen alkalmazkodik a változásokhoz.
Nagy erejük abban áll, hogy tisztában vannak ellenfeleik gyengéivel ugyanakkor nem könyörtelen emberek, csupán okos stratégák. A holdhónap első két hetébenszületettek lobbanékonyabb, érzékibb természetűek. Ha egyszer eldöntötték, hogy mit tesznek, pozitív tulajdonságaikrendkívüli biztonságot adnak nekik.
Az utolsó két hétben születettek nehezebben kötnek személyes kapcsolatokat, és ritkábban kötelezik el magukat bármilyen ügy mellett. Pozitív vonásaik tágabb látókört eredményeznek, amely megnyitja elméjük zárt ajtóit.

A TÖLGY

tölgy


Június 10.-július 7.
Kelta jelképe: Fehér Ló vagy Arany Kerék
Uralkodó bolygója: Jupiter

A Druida vallás állítólag a tölgykultusz mitológiáján alapult, és a villámlás isteneit a tölgyfával hozták kapcsolatba. A Tölgy hónapja a nyári napfordulónak felel meg, s ez az idő az év fordulópontját jelezte, jelképesen pedig a druida naptárban napfogyatkozást mutatott.
A Tölgy jegy jellemzői:
A tölgy ember sokban hasonlít a nyugati asztrológia halak jegyű tagjaira. Gazdag képzeletvilággal rendelkezik. Gyakran önfeláldozó, hatalmas képzelőerővel rendelkezik. Optimista szemléletét fokozza, hogy bármilyen körülmények között igazat mond. A materiális dolgokban azonban kevésbé megfontolt, olykor kissé könnyelmű és befolyásolható. Az igazságért minden helyzetben kiáll, előfordúl azonban, hogy nem kellően megfontolt.
Akik az első két hétben születtek, az újhold szakaszának befolyása alá kerülnek. Ők hajlamosak anyagi kockázatokat és olyan, személyes elkötelezettségeket vállalni, amelyeket nehéz teljesíteni. Pozitív jellemvonásaik közé tartoznaka vezetői erények, valamint az a képességük, hogy fölül tudnak emelkedni kapzsiságon és zsudoriságon.
A telihod szakaszának utolsó két hetében születettek azonban kevésbé hajlandóak anyagi áldozatokat hozni. Pozitív tulajdonságaik közé tartozik nagylelkűségük, ösztönös érzékük a túlélésre, valamint alkotókészségük.

A MAGYAL

magyal


Július 8.-augusztus 4.
Kelta jelképe: Egyszarvú és a Lángoló Dárda
Uralkodó bolygója: Föld

A magyal a kelta mitológiában a tölgy örökzőld ikertestvére, uralja az esztendő fogyó (sötét) részét. A Lángoló Dárda jelképét a választott tőrzsfők dárda hónapjával azonosították, mivel a bárdok T betűje dárda alakú volt. A mitikus Egyszarvú fehér ló egyetlen, spirális szarva izzó csatabárdra emlékeztet.
A Magyal jegy jellemzői:
A magyal ember talán leginkább az aprólékosan precíz szüzre hasonlít. Rendkívüli elemző képességgel rendelkezik, csak ritkán hajlandó bármilyen kockázatot vállalni. Döntései előtt minden lehetséges megoldást átgondol.
Ha van egy problémás feladat - add oda e jegy szülöttjének, és ő a legegyszerűbb megoldást fogja alkalmazni.
Kitartó, erős akaratú, alapvetően optimista, emberszerető típus.
Az újhold szülöttei mások álmainak megvalósulását gyakran anyagilag és erkölcsileg egyaránt támogatják. Általában önzetlen, megértő természetűek, negatív tulajdonságuk, hogy vakon derülátók, s ez káros következményekkel járhat.
A telihold emberei inkább tulajdon álmaikat és céljaikat igyekeznek megvalósítani. Az ilyenekből lesznek a különböző társulások, nagy gazdasági társaságok alapító tagjai. A telihold-emberek negatív tulajdonságai, hogy a személyüket ért bírálatra érzékenyek, s ezért időről időre visszavonulnak a világtól.
A MOGYORÓ

mogyoró


Augusztus 5.-szeptember 1.
Kelta jelképe: Szivárványos Lazac
Uralkodó bolygója: Merkúr

A kelta legendában a mogyorófa termése a bölcsesség jelképe - a mogyoró elfogyasztásával minden tudás és művészet birtokába juthatott az ember. A kelta lazac szimbóluma a tudás rejtett értelmű erejére utal.
A Mogyoró jegy jellemzői:
A jegy szülötte, olykor túlzásba viszi mások kritizálását, mely önbizalomhiányából ered. Kiváló értelmi képességgel rendelkezik, bölcs, ezáltal helyes értékítélettel rendelkezik. Kiváló vitapartner, remekül tud érvelni, amit ügyvédként, íróként jól kitud használni. Természete alapeleme a kíváncsiság. Jó tervező, szervező képességét a körülötte élők is élvezhetik.
Az első két hétben születettekre az újhold tudásvágya hat, kiváncsi természetűek, és tolakodóvá vagy esetleg alattomossá is válhatnak. A pozitív aspektusok lényegesen tárgyilagosabb gondolkodást mutatnak.
A második két hétben születettek a telihold szakaszába tartoznak, és sokkal nyíltabb, temperamentumosabb természetűek. Pozitív tulajdonságaik közé tartozik becsületességük, valamint az, hogy jól meghatározott elveik vannak. Negatív vonásuk, hogy túlzottan bíráló magatartást mutatnak, amely túlérzékenységükből fakad.
A SZŐLŐ

szőlő


Szeptember 2.-29.
Kelta jelképe: Fehér Hattyú
Uralkodó bolygója: Vénusz

A szőlő neve a viere szóból származik, amelynek jelentése: 'csavarni', és a spirális növekedésre utal. A spirállal kapcsolatos szimbolika jellegzetes jegye a druida misztikának és vallási horoszkópnak. A druida kozmológiában a láthatatlan Teremtő galaktikus lakhelye a csodás Cygnus/Hattyú csillagkép.
A Szőlő jegy jellemzői:
A szőlő ember a béke és harmónia megteremtője. Rendkívül érzékeny, ellenfelei szemében mégis nyugodtnak tűnhet. Erős jellemmel rendelkezik. Minden helyzetben helyt áll, olykor azonban kiegyensúlyozatlanná válik. Emberszerető, de olykor élősködővé válhat. Társát minden helyzetben támogatja, hiszen az élet váratlan helyzeteiben is helyt tud állni.
Az első két hétben születettek jobban ki tudják fejezni az érzelmeiket és könnyebben hasznosítják energiáikat. Gyengeségeik a jegyre jellemző kiegyensúlyozatlanságuk. Pozitív vonásuk, hogy ösztönösen lelkesednek társukért, és támogatják őt.
A második két hét szülötteire a telihold fogyatkozása hat - náluk a kiegyensúlyozatlanságot csökkentheti a szeptember 23-i őszi napéjegyenlőség, emiatt teljes együttérzéssel képesek a megbocsátásra. Ugyanakkor nem könnyű megérteni őket, és hajlamosak arra, hogy tulzottan puhány életet éljenek.

A REPKÉNY

repkény


Szeptember 30.-október 27.
Kelta jelképe: Pillangó
Uralkodó bolygója: a Hold által lefátyolozott Perszephoné

A Repkény örökzöld növény, a természet és az emberi lélek halhatatlanságát, örökkévalóságát jelképezi. A pillangó a tündérhit jelképe, amit ruhakapocsként viseltek, ezzel az ősi szellem tiszteletét kívánták kinyílvánítani.
A Repkény jegy jellemzői:
Sokban hasonlít a berkenye jegyű emberre, bár gondolkodásmódja gyakran szélsőséges. Élénk képzelőerővel rendelkező, színes egyéniség. Óriási kitartását a karrierjében jól kitudja használni. Tehetsége pedig egyéni dicsőséget és nyilvános elismerést hoz számára. Szinte mindig rivaldafényben él, sikeres.
Az első két hét szülöttei az újhold emberei radikális gondolkodók, mégis hajlanak a határozatlanságra, sikerek és kudarcok váltják egymást az életükben.
A telihold emberei mindig sikeresnek tünnek, akkor is, ha éppen elfordult tőlük a szerencse. Igen adakozók, de okos befektetők, akik szem előtt tartják anyagi lehetőségeiket. Jól tudnak manipulálni másokat, és hajlamosak arra, hogy könyörtelenül kihasználják helyzetüket.

A NÁD

nád


Október 28.-november 24.
Kelta jelképe: Fehér kutya vagy a Kő
Uralkodó bolygója: Plútó

A nád az ókortól kezdve a királyság szimbóluma volt. A kelta mítoszokban a fehér kutyák képviselték a Hold titkának örzőit. A Kő a kelták királyainak és királynőinek hatalmát és isteni jogát jelképezte, amelynek révén uralkodtak a nép fölött.
A Nád jegy jellemzői:
A nád ember a nyugati asztrológia ikreihez hasonlóan kettős személyiséggel rendelkezik. Egyszerre érzékeny és szenvedélyes. Nem tűri az ellentmondást és a kompromisszumokat. Erőteljes egyénisége mellett hátránya lehet, türelmetlen, lobbanékony természete.
Olyan szerepet játszik, ami kizárja a gyengeséget és a semmittevést ezért kevésbé hajlamos a megegyezésre. A katalizátor szerepét töltik be az életben. A Nád szülötte általában igazi "túlélő", aki inkább ellenségeskedéssel, mint támogatással találja szembe magát élete során.
Az első két hétben született újhold emberei nagyszerű barátságokat kötnek, ugyanakkor komoly ellenségeket is szerezhetnek, mivel türelmetlen, robbanékony természetűek. Mégis képesek fenntartani helyzetüket, és tiszteletet keltenek másokban, főként ellenfeleikben.
A telihold emberei finomabban járnak el, és nagyobb nyílvános elismerést szereznek, de egyszerre több dologra is vágynak, s így szem elől téveszthetik igazi céljaikat.

A BODZA

bodza


November 25.-december 22.
Kelta jelképe: Fekte Ló vagy Holló
Uralkodó bolygója: Szaturnusz
A Bodza a megalit korban jelképezte a halált és az újjászületést. A kelták vallási horoszkópjában a bodza a kritikus pont élet és halál között a téli napforduló idején. A napfordulók lovai a keltáknál szent eredetűek, a Fekete Ló jelképezi a téli nap rövidülő, korlátozott fényét.
A Bodza jegy jellemzői:

A bodza ember nyughatatlan, kíváncsi természettel rendelkezik. Fiatal korában sok időt és erőt pazarol haszontalanságokra. Legszívesebben mindenhol jelen lenne, és mindenről szeretne tudni. Gyakran szerencsés vagy örököl, ezért a jólétben nem egyszer haszontalan dolgokra pazarolja idejét, költekezik. Nem egyszer harcra kelnek az igazságtalansággal szemben.
Alapvetően nyugtalan, mohó kiváncsiságtól űzve elmélyült tanulmányokat folytat vagy távoli vidékekre utazik, hogy bővítse a tudását.
A jegy első két hetében az újhold szakaszában születettek szókimondóbbak, gyakran megfontolatlanok. Harcolnak az igazságtalanság és az általuk korruptnak ítélt hatalom ellen.
A második két hétben születettek a telihold befolyása alatt széles látókörűek, és sokkal sikeresebben működnek a háttérben, mintsem hogy összeütközésben vállaljanak szerepet.

Magazinok

Ezoterikus és Angyali Tanácsok Magazinok


Angyalok segítenek Neked is! >>>

9 lépés a boldogság felé … hogy Te is harmonikus, boldog, bőséggel teli életet élj! >>>


+ 3 szakértői cikk ajándékba

BŐSÉGTEREMTÉS KLUB BŐSÉGTEREMTÉSHEZ TUDÁSANYAGOK MANDALÁK KAPCSOLAT BLOG